ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA

Atık Kabul ve Kontrol Bölümünden Kırma Ünitesine Ön ayıklama işleminden geçen atıklar kalorifik değerlerine ve miktarlarına bağlı olarak karıştırılarak uygun menü hazırlama işlemi yapılmakta ve atıklar ATY kırma makinesine ekskavatör ile beslenmektedir. Kırma işlemi sonrası oluşan ürünler “RDF Dolum Kasası”na alınarak, kalorifik değer, nem ölçümü ,civa ölçüm ve diğer analizleri yapılmakta ve lisanslı çimento fabrikasına gönderilmektedir. Kırma ünitesi manyetik ayırıcıdan çıkan metal atıklar da metal yıkama prosesine dahil edilmektedir.

PELET NEDİR?

Pelet yakıtı, her türlü tarımsal artık, odun, endüstriyel odun artığı ve ormansal artıkların işlenmek suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek amacıyla kullanılan küçük parçacıklara denir. Silindirik bir forma sahiptir. Genellikle 7-10 mm çapında 20-30 mm uzunluğunda olan küçük parçalar halindedir.

NERELERDE KULLANILIR?

Pelet aslında yaşantımız bir çok alanında rahatlıkla kullanılabilir Evlerde, İş Yerlerinde, Fabrikalarda, Otellerde, Apartmanlarda, Özel ve Müstakil Yerleşim Birimlerinde,Isı Gerektiren Tüm Alanlarda Pelet Yakıtları Kullanılabilir.

PELET ÜRETİMİ

Pelet ,farklı şekillerde üretimi mümkün olsa da en az maliyetle, güvenilir ve kaliteli ürünü Avrupa standartlarına uygun olarak üretmek için hammaddenin üretimi sırasında şu aşamalarından geçirilmesi gerekmektedir.

 • Depolama
 • Ayrıştırma
 • Değirmen
 • Fırınlama
 • Depolama (Kuru malzeme ara deposu)
 • Karıştırma
 • Ara silo
 • Presleme
 • Soğutma
 • Nihai silo

Üretim süreci şu şekilde özetlenebilir: Pelleti Ağaç atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek pellet haline getirilir. Presten çıkan mamule soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonucunda kullanıma hazır hale gelir.

ARA DEPOLAMA LİSANSI

Ara Depolama: Atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasını ifade eder.

Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da çevre lisansı almış geri kazanım ve bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan çevre lisansı alınması zorunludur.

AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA (TAT)

 • 2019 yılında kurulan Firmamız sanayi kuruluşlarında ve mahallelerde oluşan ambalaj atıklarını (plastik,çuval,naylon,sunta mdf,talaş ,tekstil,karışık ambalaj,kağıt-karton,teneke vb.) toplama ve ayrıştırma hizmeti vermektedir.
 • Piyasaya geri dönüşüm malzemeleri süren firmalara Belgelendirme Hizmeti vermektedir.
 • Kendi sorumluluk alanımızda bulunan hane ve işletmelere ambalaj atığı toplamaları için iç mekan kutusu ve ambalaj atığı toplama konteyner desteği
 • Birlikte çalıştığımız firmalara ambalaj atıkları konusunda eğitim vermek.